Fag
Du vil blive undervist i dansk og formidling, som afsluttes på
D-niveau, samt matematik på F-niveau.

Øvrige fag du får grundlæggende kendskab til:

•Brug af digitale koncepter og medier i virksomheds-
og sociale sammenhæng.
•Grafisk retorik – logo, symbolik
•Kundekontakt, kundeservice og kundesamarbejde.
•Farve- og materialelære
•Software kendskab – f.eks. Photoshop, Indesign
•Produktion af grafik, tekst, hjemmesider, billeder – mulighed for at specialisere sig.

Hvordan kommer jeg igang?
For at du kan begynde på KUU skal din uu-vejleder vurdere, at det er en uddannelse, der passer til dig.

Du skal være under 25 år, have afsluttet din 9. eller 10. klasse og være motiveret til at tage en uddannelse. Du kan ikke blive optaget på KUU, hvis du allerede har afsluttet en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen er gratis, og den giver ret til SU.